Fizyka


Idź do treści

Elementy hydrostatyki i aerostatyki

FIZYKA W W NASZEJ SZKOLE > WIEDZA KLASA I

Hydrostatyka nauka o równowadze cieczy i ciał w nich zanurzonych

Aerostatyka nauka o równowadze gazów i ciał w nich się znajdujących

Pojęcia te nie są zbyt zrozumiałe. W praktyce chodzi o to, że badamy np. jak zachowuje się ciało będące w wodzie, albo jak się zachowuje woda itp.

Ciśnienie jest wielkością informującą nas o tym, jaki jest nacisk ciała (może nim być powietrze, woda) na jednostkę powierzchni.

p=F/S gdzie F- siła nacisku [1N], a S- pole powierzchni [1m^(2)]

- im większe pole powierzchni tym mniejsze ciśnienie, im mniejsza powierzchnia, tym ciśnienie większe.

Ciśnienie mierzymy w Pascalach [1Pa=1N/1m^(2)]. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1013hPa.

Gdy wlejemy jakąś ciecz do dowolnego naczynia, na ścianki tego naczynia wywierane jest ciśnienie. Jest ono wynikiem uderzeń cząsteczek cieczy (gdy nie wlejemy cieczy to także gazu) o ścianki tego zbiornika. Ciśnienie takie zależy od ilości substancji w zbiorniku, objętości zbiornika i temperatury będącej w nim cieczy
- im większa temperatura tym ciśnienie większe
- im więcej substancji w zbiorniku tym większe ciśnienie
- im zbiorniki jest większy (pomieści więcej) tym większe ciśnienie

Prawo Pascala: ciśnienie wywierane przez substancję, rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach.

Ciśnienie atmosferyczne: jest to ciśnienie wywierane przez cząsteczki powietrza na wszystkie ciała (przedmioty, ludzie, itp.) znajdujące się na powierzchni ziemi. Wraz z wysokością ciśnienie maleje. Do mierzenia ciśnienia służy barometr. W szybko poruszającym się strumieniu powietrza panuje niższe ciśnienie, niż w poruszającym się wolniej. Przy różnicy ciśnień powstaje siła nośna (umożliwia latanie samolotem). Siła nośna zwrócona jest w stronę ciśnienia niższego.

Ciśnienie hydrostatyczne: ciśnienie jakie wywierają cząsteczki wody na ciała w niej zanurzone. Poza wzorem p=F/S wyraża się także:

p=dgh gdzie d-gęstość cieczy w której zanurzone jest ciało [1kg/m^(3)], g- współczynnik grawitacji [1m/s^(2)] , a h- głębokość pod wodą [1m].

W naczyniach połączonych, poziom cieczy do nich wlany, jest ciągle taki sam (niezależnie od kształtu naczyń). Ma to wykorzystanie w wieżach ciśnień.

Prawo Archimedesa: Na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu, zwrócona do góry, co do wartości równa:

Fwyp=Vdg gdzie V- objętość zanurzonego ciała [1m^(3)], g- współczynnik grawitacji [1m/s^(2)], d-gęstość cieczy w której zanurzone jest ciało [1kg/m^(3)].


FIZYKA....bez niej nie było by niczego | aleksander_92@o2.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego